Cahalul jidovesc

Ceva ce nu se învaţă la şcoală

Posts Tagged ‘spitalul’

Esenţa Cahalului

Posted by Ştefan Bolocan pe Iulie 11, 2010

În acest prim articol, vom reproduce un prim fragment din capitolul „Cahalul” din volumul „Spitalul…” de N.C. Paulescu. Apoi, vom încerca să tragem unele concluzii.

„Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor – după cum Coranul este legislaţia naţională a arabilor.

Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor – tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic, pe jidovii răspîndiţi pe tot pămîntul.

„Talmudul – zice ovreiul Bernard Lazare – a reformat naţia jidovească, după împrăştierea ei.

Graţie lui, indivizi de origini diverse, formează un popor” (B. Lazare, „L’antisemitisme”).

Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt, căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii – mai mult sau mai puţin duşmane – jignite de năvălirea unui popor străin şi, în acelaşi timp, răufăcător.

În aceste condiţii, Statul jidovesc trebuia să fie ascuns, şi a persistat astfel, pînă azi, sub formă de Cahal.

Statul ovreiesc sau Cahalul este format, ca toate statele:

  1. – din o putere centrală, a cărei autoritate suvearană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume;
  2. – din puteri secundare, subordonate celei dintîi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară;
  3. – din puteri elementare, cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise, sau Comunităţi israelite, car-şi au sediul lîngă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala.

Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi, au între ele relaţii foarte strînse şi delegaţii lor se reunesc, o dată pe an, într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional.

Ele sunt legate, de asemenea, cu puterea secundară iudaică, a ţării. Aceasta din urmă se adună, din timp în timp cu acelea ale altor ţări, formînd un Sinod sau Congres jidovesc internaţional.”

Aici se cuvine să tragem unele concluzii de rigoare.

1. Talmudul este carte „sfîntă” a jidanilor. Aceasta este factorul care o înlesnit organizarea „în state în state” a ovreilor din întreaga lume.

2. Cahalul este o instituţie secretă, care fiinţează în taină, dat fiind faptul că jidanii sunt un popor străin în majoritatea statelor şi este, în acelaşi timp, un popor răufăcător.

3. Statul jidovesc este organizat în Cahale intenaţionale, naţionale şi locale, care se află într-o strînsă legătură unele cu altele.

4. Toate aceste Cahale se reunesc periodic pentru a  „pune ţara la cale”, ca se exprimăm altfel. De notat că aceste reuniuni sunt ţinute într-un strict secret.

Reclame

Posted in Uncategorized | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Cuvînt înainte

Posted by Ştefan Bolocan pe Iulie 11, 2010

Acesta este un blog care va încerca sa arate lumii ce este, şi cu ce se ocupă Cahalul. Ştim că pentru mulţi dintre voi, această noţiune este aproape necunoscută. Este şi firesc ca să vă puneţi această întrebare, deoarece într-adevăr, Cahalul este o organizaţie cvasi-necunoscută. Cahalul este statul jidovesc. Statul jidovesc în interiorul altor state. Este statul în stat, existenţă căruia este ţinută într-un strict secret. Despre el, nu se vorbeşte decît foarte rar, şi atunci în calitate de subiect tabu. Vom încerca să descoperim împreună, misterele acestei organizaţii la prima vedere nesemnificativă, dar care în realitate a jucat un rol atît de însemnat în evoluţia politică, socială şi economică a majorităţii statelor europene. Nu vom analiza acest subiect de pe poziţii subiective, ci vom încerca să fim cît mai obiectivi, în măsura în care acest lucru este posibil.

În acest sens, ne vom folosi de unele surse bibliografice. Considerăm că una dintre cele mai veridice şi mai serioase surse este volumul „Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Franc-Masoneria” de Nicolae C. Paulescu. Cu toate că este scrisă de un medic la începutul vecului trecut, cartea în cauză conţine o mulţime de referinţe bibliografice, ceea ce îi conferă un aspect de studiu ştiinţific. Unele citate aparţin chiar unor jidani, fie convertiţi la creştinism, fie care încă nu se lepădase de Iuda.

Sper că articolele din acest blog vor ridica un viu interes printre cititori, dat fiind că se va vorbi despre un subiect atît de arzător. Iar vizitatorii care vor dori să contribuie cu materiale la temă, sunt aşteptaţi sa scrie pe adresa de email: dumitruostahi@yahoo.com.

Posted in Uncategorized | Etichetat: , , | 1 Comment »